Το “περί αγωγής” πάει θέατρο

Το θέατρο είναι βιωματική μάθηση.
Είναι καλλιέργεια ψυχής και μυαλού.
Ανακαλύπτεις συναισθήματα!
Δημιουργείς σκέψεις!
Είναι ψυχαγωγία!
Φύγαμε!
Scroll to Top